Den bipolära bloggen har nu blivit den bipolära vardagen

Och som det ofta blir: så blir det nya: vardag. Men här stagnerar det ej! Jag kör på, vidare, som jag ofta brukar säga: “även om det är som att vada i sirap, så rör man sig framåt.” Som farfar alltid sade: “Avanti: se framåt.”

Jag står stum av beundran inför faktum hur man kan ljuga bara genom att ge sig själv rätt

– Jean-Paul Sartre