Peter är min fyr

Jag är ute på mörkt vatten: men där ljuset är: där är tryggheten.