This is friendship

Att ligga på en brygga: diskuterande.