Ett rejält axplock av bilder som kan symbolisera ångest

Under konstruktion.