Depression/hypomani

Här finns ej fullskalig mani med: detta på grund av att jag troligtvis aldrig upplevt det. Det mesta jag har varit i är: hypomani. (Vilket är illa nog.)