Incidenten

Att lagas

Hen avslutade texten : ”men du kommer alltid vara vår lilla flicka.”

Det resonerade i mig. Jag känner flodvågen och föraktet i hens ord.

S:s armar talar en stark och svår berättelse.

Jag ser min egna kropp.

Den talar samma.

Samma språk.

Ett uttryck, som lämnar spår. Markeringar som lämnar vissa stumma. Vissa stirrar.

Men alla med lite vett: förstår, att det är modigheten som syns.