Blasé

Om en ensam mans fundering.

Pipan

Om kontakt eller ej.

Pax vobiscum

Om hetsätningsproblematik.