Äldre brutal text i ny tappning

Var tvungen att bygga om en äldre text, hemsk text. Lite bättre layout och lite snyggare. Skapad: 6 Nov, 2017 16:05

Sönderpillad hud.

Blodvite.

Sönderpillad hud.

Blodvite.

Hemskt brutal musik i öronen.

Den finns inte på de öppna plattformarna.

Hittade den i det gamla biblioteket.

Den går på repeat.

Läkare ett hotar.

Läkare två vårdar.

Det är skillnad på folk och folk.

Nu har jag fått ett skåp. Äntligen.

Lite integritet måste man få ha.

Jag kan från det tillfället inte svara för vad jag gör.