Den trasiga profeten,

står och artikulerar.

Gestikulerar.

Talar i tungor om sitt liv.

Det började tidigt” sade hon.

Så var det för mig med.

Vad var det som började?

Vad är ”det?”

Bipolariteten?
Depressionen?

Eller känslan av att tillhöra någonting som inte finns?