Kan jag göra något?”
Ja, prata med mig.”
Om vad?”
Vet inte.”

Hjälplöshet, och en känsla av att inte kunna göra något.
Att hjälpa genom att bara finnas.

Att fokusera på andningen vid stress.
Ta hand om dig själv för att bli tryggheten.

Ingenting, allt. Vad som helst.”

Bara prata.

Jorda på något vis.
Fästa tanken på något trivialt och konkret.

Träningen att skapa lugn.
På insidan och på utsidan.

Innanför och utanför.

Jag kanske inte får vara med.
Att vilja hjälpa så innerligt att man blir apatisk.

Andas.

Det går inte alltid tror man.

Att inte vara rädd för rädslan, eller ilskan.

Genom att vara.
Finnas.

Och innerligt se.