En kameralins riktas mot mig.
Det är någonting med att en lins riktas mot en.

En förändring av energin.

Ett fångande av själar och skrämmande bilder från 1800-tal.
Noga planerat, och strikt.

Slutaren.

Spöklikt, det var viktigt att sitta stilla. Länge.
Så bilden blev skarp. Att se sig själv i helbild.

Sökaren.

Titta inte rakt in i kameran.
Då ser du dig själv som död.

Men det är viktigt att dokumentera.

Urvattnad och kal, själslös.
Död.

Att titta på en bild på sitt forna jag.

Är jag då eller är jag nu?