Förakt, förakt från andra. 

Jag börjar bli som de ser på mig.

The bad guy.”

Jag är åter utstött, men jag bryr mig inte denna gång. 

Lukten av förakt känns.

Men jag har de mina. Jag är inte här för att bli omtyckt eller få vänner.

Men jag ska vakta min tunga dock.