Om

Om mig

Jag försöker vara brutal.

Jag försöker att skriva så sanningsenligt som möjligt. Gentemot mig själv och mot eventuella åhörare eller läsare.

Ofta tänker jag på att texter vinklas från första början, helt beroende på den skrivandes syfte med texten. Vissa av dessa texter kommer kanske vara äldre och dessa är mycket vinklade, skrivna helt mot mig själv, då jag var mitt uppe i känslan. I de nyare texterna försöker jag vara mer kritisk och källgranskade p g a att jag har kommit fram till att man ljuger väldigt mycket för sig själv.

Därför försöker jag att syna mina egna lögner mot mig själv omedelbart. Börja med att sluta upp med lurendrejeriet man använder för att förenkla vardagen.

Råhet blandat med humor och vänlighet tror jag är receptet, att inte låta rädslor styra för mycket samt att inte använda sig av för mycket eklekti.

Samt att hitta ett verktyg att lugna det ständiga sökandet och de ständiga kasten mellan hög och låg.

Bipolariteten spelar stor roll in på vem jag är, men det är viktigt för mig att konstant påminna mig om friskhet och positiva aspekter på diagnosen. Jag har även fått diagnosen emotionellt instabil personlighetsstörning samt ångestsyndrom som jag försöker hantera på bästa sätt.

Om du behöver hjälp: sök den.

Jag önskar se förändring, och för att förändra måste man delta i förändringen.

Jag vill bidra till en mer öppen samhällskultur och minska stigmat gällande psykisk sjukdom.