Jag skrek tills rösten gick sönder

När jag fick meddelandet

så skrek jag

Jag överväldigades av en ensamhetskänsla som jag känner igen allt för väl

Jag skrek

Katastrofen infann sig.