Inlägg

Döden

Lönnen

Rösten

rosten_styrka_skonhet

Hennes röst blir starkare och djupare när hon har människor omkring sig.

Isen ligger som en tunn, tunn knappt synbar hinna

över spegelblankt gräs

Liksom hon.

Träd far förbi i ilfart, men hon står stilla.

Ord som inte betyder något,

eller så gör dem det.

Liv i vattnet?                                                                     Nej inte än.

Strömmande, forsande, skummande musik.

Själv stoppar jag ned foten, njuter                             och                                 hoppar i.

Låter nu musiken föra mig.

Den kastar, hoppar, för liv med sig.

I svepande rörelser för den mig.

Som en tunn hinna.

De forsar och leker                          och jag låter de föra mig.                          Föra mig hem.